Kncelaria parafialna jest czynna w następujących terminach:

- godz. 8.00 - 9.00 we wtorki i soboty,

- godz. 16.30 - 17.30 w poniedziałki, środy i piątki.

 

 

W sytuacjach nadzwyczajnych - w każdej chwili.

 

Kontakt:

tel. 17 853 62 62

e-mail: rzeszow@pijarzy.pl